Dobrovoľníctvo

Deň narcisov u nás v škole

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine – je to charitatívna organizácia so zameraním na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a druh onkologickej diagnózy.

18.4.2024 sa aj študenti a zamestnanci našej školy pridali a prispeli do zbierky na pomoc onkologickým pacientom.

Ďakujeme

Jarná slávnosť v Bytči

V sobotu 4.5.2024 sme sa zúčastnili v rámci dobrovoľníctva pri organizovaní Jarnej slávnosti v Bytči pre rodičov s deťmi. Naše žiačky Soňa Husárová a Natália Bezecná z triedy 3.T animačnými službami sprevádzali prítomné detí rôznymi aktivitami.

Ďakujeme žiačkam za pozitívne odvedenú prácu.

Zbierka MODRÝ GOMBÍK

13. 5. 2024 sme sa zapojili do zbierky MODRÝ GOMBÍK . MODRÝ GOMBÍK symbolicky spája dva svety – ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc. Finančný príspevok do zbierky MODRÝ GOMBÍK má byť symbolickou ochranou v ťažkých chvíľach pre deti v núdzi.

Ďakujeme za príspevky. 🍀🌹🍀

Ing. E. Boocová
koordinátora dobrovoľníctva