Školská kynologická súťaž – Skúšobný kynologický poriadok

Termín akcie: 4.apríl 2024

Rozhodcovská komisia: Mgr. Tomáš Jakuba, PhD., Ing. Monika Kaplárová,

Súťaž preverila zručnosti súťažiacich  v základnej poslušnosti, v zdolávaní prekážok a v aportovaní.

Výhercovia  sa zúčastnia súťaže  o Kynologický putovný pohár SPU v Nitre.

Výsledné poradie:
1. miesto  Vivien Slobodová  4.K
2.miesto   Lukáš Kubina 4.K
3.miesto   Michaela Mária Macku 4.K

Blahoželáme.

Ing. Monika Kaplárová