Kynologické súťaže

Dňa 11.4.2024 sa konal 1. ročník kynologickej súťaže o pohár rektora Technickej univerzity vo Zvolene. Naša žiačka Adela Lukáčová z triedy 4.K podala excelentný výkon:
s Athosom získali 1.miesto
a Portosom 2.miesto.
Putovný pohár rektora TU Zvolen bude mať svoje umiestnenie u nás v škole na správnom mieste 👍🍀👍 Adela Lukáčová, gratulujeme a ďakujeme

Dňa 16.4.2024 sa konal 3. ročník „Kynologického putovného pohára SPU Nitra“.
Súťažilo 23 psovodov so svojimi psami. Žiačky z triedy 4.K:
Adela Lukáčová obsadila po výbornom rozstrelovom aportovaní 2.miesto,
Michaela Mária Macků krásne 5.miesto.
Gratulujeme a ďakujeme.

Ing. Boocová Eleonóra

1. ročník kynologickej súťaže o pohár rektora Technickej univerzity vo Zvolene
3. ročník „Kynologického putovného pohára SPU Nitra“