Hrdinovia FAST – medzinárodný vzdelávací projekt

Žiaci druhého ročníka študijného odboru agropodnikanie so zameraním kynológia sa v rámci hodín biológie zapojili do 4.ročníka celosvetového projektu Hrdinovia FAST.
Cieľom tejto kampane je vzdelávať mladšie generácie o  príznakoch mozgovej príhody a potrebe okamžitých opatrení. Získané poznatky sa práve prostredníctvom nich šíria do ich blízkeho okolia. Mozgová príhoda je druhou hlavnou príčinou smrti, treťou najčastejšou príčinou zdravotného postihnutia a jedným z hlavných dôvodov, prečo deti prichádzajú o starých rodičov. Väčšina pacientov s CMP nie je liečená, pretože do nemocnice prichádzajú príliš neskoro. Vzdelávací program bol podaný zábavnou, pútavou a interaktívnou formou. Učí žiakov o empatii a láske, ako aj o praktických zručnostiach na záchranu života.
Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde: F – face – znamená tvár, A – arm – končatina, S – speech – reč, T – time – čas. V prípade, že pri hodnotení zdravotného stavu osoby pozorujeme niektorý z uvedených príznakov je potrebné okamžite kontaktovať RZP na čísle 112, resp. 155. Pomôžu nám kontrolné otázky: Je kútik tváre poklesnutý? Dokáže sa usmiať? Sú na jednej strane ruky slabé? Dokáže ich zdvihnúť obe? Je reč zrozumiteľná? Dokáže zopakovať vetu? Vie pomenovať známe predmety? Práve rýchla reakcia rozhoduje o povahe následkov tohto ochorenia. Projekt získal uznanie za najlepšiu praktickú pomôcku pre školy vo vzdelávaní v oblasti zdravotníctva.

Ing. Monika Kaplárová