Vyučovanie odborných predmetov v teréne

Dňa 5.3. 2024 absolvovali žiaci 3. ročníka odboru Agroturistika Manažment regionálneho cestovného ruchu s pani profesorkami Bellovou a Mičurovou vyučovanie odborných predmetov v Grand Hoteli Kempinski na Štrbskom Plese.

Skoro ráno sme dobre naladení  narazili na prvý problém- meškanie vlaku, čím sa nám posunul príchod do hotela. Pán manažér bol však ústretový a trpezlivo nás čakal. V úvode nám predstavil históriu a súčasnosť hotela, majetkovú štruktúru, oddelenia, podnikovú kultúru a prevádzku. Následne sme absolvovali dvojhodinovú exkurziu vo všetkých častiach hotela. S úžasom sme sledovali nielen zariadenie, ale i  perfektne fungujúcu prevádzku. Nielenže sme si zopakovali teoretické vedomosti, ale nadobudli sme nové.

Po krátkej prechádzke po Štrbskom Plese sme nastúpili do ozubnicovej železnice s prestupom do opäť meškajúceho vlaku. Sprievodcovanie, ktoré sme mali pripravené na jednotlivých miestach, budeme absolvovať z dôvodu nedostatku času v škole. Tešíme sa, že si pripomenieme pre nás zaujímavé a obohacujúce vyučovanie.

Žiaci 3. AT