Vyučovanie exkurznou formou v Mlyne Trenčan

Dňa 19.3.2024 sa žiaci II.P / študijný odbor potravinár-kvalitár/ v rámci predmetu Prax zúčastnili exkurzie v Mlyne Trenčan – Trenčianska Turná.

Na začiatku exkurzie sa žiaci oboznámili s históriou vzniku Mlynu Trenčan a s prevádzkovým laboratóriom, v ktorom sa denne vykonávajú senzorické a analytické vyšetrenia obilnín/pšenice, raže/ a rôznych druhov múk. Postupne sa žiaci oboznámili  s mletím múky, balením múky do spotrebiteľských balení na plnoautomatizovanej linke. Žiaci dostali informácie aj o uskladnení obilia, múky v silách a spôsobe prepravy k spotrebiteľovi. Záver patril návšteve podnikovej predajne, kde si mali možnosť zakúpiť rôzne výrobky.

Ing. Iveta Suríková