Sprievodcovská činnosť v meste Žilina

Vo štvrtok 7.3. 2024 žiaci štvrtého ročníka odboru Agropodnikanie absolvovali sprievodcovskú činnosť v meste Žilina. Na hodinách sme sa pripravovali na jednotlivé pamiatky s malou obavou, ako to prakticky zvládneme. Každý mal pridelené úseky, ktoré mal priblížiť svojim spolužiakom. V niektorých sme mali možnosť prehliadnuť si aj interiér a zohriať sa. V chladnom teréne sme poznali, že neexistuje zlé počasie, len zle oblečený sprievodca. Trasy sme ukončili prehliadkou Turistickej informačnej kancelárie Žilina, kde nám sprievodkyňa vysvetlila históriu, manažment a činnosť. Povzbudila nás do vykonávania sprievodcovskej činnosti, ktorá je síce náročná na prípravu a realizáciu, ale obohacuje nás stále o nové poznatky a situácie. Praktickú činnosť sme zvládli a tešíme sa na nové pamiatky v meste.

Žiaci 4.AT