Spolupráca s Fakultou ekonomiky a manažmentu  SPU v Nitre

Dňa 21. 03. 2024 sa na našej škole uskutočnila prezentácia štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu  SPU v Nitre. Prezentácie sa zúčastnili študenti z tried 3.AT, 3.MP, 4.AT a 4.MP, lektor: dekanka fakulty prof. Dr. Ing. Elena Horská.

Pri tejto príležitosti sa prebehlo stretnutie p. riaditeľa Ing Ľubomíra Schvarca a dekanky fakulty prof. Dr. Ing. Eleny Horskej a bolo podpísané nové  Memorandum o spolupráci medzi našou školou a SPU v Nitre.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na spoluprácu!