Súťaž Mladý EKOFARMÁR

Celoslovenské kolo

V dňoch 15.5.-17.5.24 sa konalo celoslovenské kolo súťaže Mladý ekofarmár v Kežmarku. Zúčastnilo sa ho 33 súťažiacich zo Slovenska.

Naše študentky boli veľmi úspešné:
🥇1.miesto získala Aneta Hartelová z triedy 3.L,
9.miesto Miriama Podstrelená z triedy 1.FP.

Dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu 🍀🌹🍀

Školské kolo

Dňa 18. 3. 2024 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže Mladý ekofarmár.

Zúčastnili sa 6 naši žiaci a 5 žiakov z Albrechtovej akadémie z Českého Tešína (nesúťažne si vyskúšali všetky úlohy).

Súťažilo sa: praktické dojenie dojníc v PD Predmier,
vedomostný test,
laboratórne rozbory mlieka,
úlohy z rastlinnej výroby.

Súťažiaci: Miriama Podstrelená a Daniel Drábik z 1.FP,
Adela Červená, Aneta Hartelová, Ema Drengubiaková, Barbora Paučinová – 3.L.

1.miesto – Adela Červená
2.miesto – Aneta Hartelová
3.miesto – Barbora Paučinová

Dievčatá postupujú do celoslovenského kola do Kežmarku.

Ing. Boocová Eleonóra