Krajské kolo SOČ:

Dňa 26. 03. 2024 sa uskutočnilo krajské kolo SOČ na SPŠ informačných technológií v KNM.

Naše žiačky sa krásne umiestnili a to nasledovne:

Monika Antošová, 4. K, 1. miesto v odbore 01 Problematika voľného času, 
názov práce Canisterapia a hyperaktívne dieťa

Katarína Pucková a Simona Mlíchová, 4. L, 2. miesto v odbore 07 Pôdohospodárstvo / poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo/, práca Hodnotenie vybraných ukazovateľov rastovej schopnosti a jatočnej hodnoty vo výkrme býkov

Blahoželáme!

Ing. Beáta Latková