Global Money Week

Aj naša škola sa zapojila do medzinárodnej kampane Global Money Week (18. 3. 2024 – 24. 3. 2024), ktorá má pripomínať dôležitosť vzdelávania v tejto oblasti. V zmysle hesla: Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť, všetci žiaci tretieho ročníka na hodinách Finančnej gramotnosti v skupinách riešili rôzne úlohy z oblasti osobných financií.

Jednotlivými úlohami žiaci porozumeli nutnosti vytvárať si finančnú rezervu (sporiť) pre zabezpečenie zvládnutia rôznych životných situácií, kedy napr. nebudú mať pravidelný príjem. V súvislosti s tvorbou finančného plánu porozumeli tomu, ako inflácia ovplyvňuje hodnotu peňazí a ako vplýva na konečnú cenu kupovaného tovaru/služby. Uvedomili si, že realizovať platby zo svojho účtu v internetovej kaviarni je nebezpečné vzhľadom na prihlasovanie sa do nie súkromnej internetovej siete a že banka pri komunikácii s klientom nikdy nebude od klienta vyžadovať prihlasovacie údaje cez mail, telefón napr. na aktiváciu služby (Phishing). Žiaci si upevnili svoje vedomosti a prakticky overili zručnosti pri používaní kurzového lístka banky pri prepočte meny (devíza/valuta – nákup/predaj), pri rozhodovaní sa o výbere vhodnejšej ponuky v prípade poskytnutia úveru vedeli správne určiť, ktorá ponuka banky je pre nich najvýhodnejšia (RPMN). Žiaci aplikovali teoretické poznatky z tvorby cien tovarov/služieb na praktickom príklade výpočtu výsledku hospodárenia podnikateľského subjektu a správne používali terminológiu z oblasti platobných kariet (debetná, kreditná karta).

Ing. Eva Hulínová