Prezentácia štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra

Dňa 14.2.2024 sa žiaci odboru potravinárstva/ 2.P, 3.P, 4.P/ a veterinárstva /4.L/ zúčastnili prezentácie študijných odborov na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra.

Doc. Ing. Lucia Zeleňáková, PhD. žiakom predstavila študijné programy:

– Bezpečnosť a kontrola potravín

– Potraviny a technológie v gastronómii.  

Žiaci sa dozvedeli všetky potrebné odborné informácie o štúdiu na fakulte, o prepojení štúdia s praxou, o internátoch, ako aj o kultúrnych a športových akciách organizovaných fakultou.

Ing. Podoláková, Ing. Suríková