Potravinári a výroba syra

Na učebnej praxi dňa 22.1.2023  žiaci tretieho a štvrtého ročníka v odbore potravinár-kvalitár vyrábali syr – kravskú hrudku. Najskôr vykonali vstupnú kontrolu surového mlieka – senzorické vlastnosti, titračnú kyslosť a hustotu mlieka. Potom sa začalo s výrobou syra. Žiaci si vyskúšali celý postup výroby syra / pasterizácia, chladenie, sýrenie, harfovanie, zbieranie syrového zrna, formovanie, lisovanie/.

Ing. Podoláková, Ing. Suríková