Fašiangy v Sobášnom paláci v Bytči

V utorok 6. 2. 2024 sa študenti 3.  a 2. ročníka odborov Manažment regionálneho cestovného ruchu a Agroturistika v rámci praxe zúčastnili odbornej prednášky, ktorá sa konala v Sobášnom paláci v Bytči. Mohli sa tak dozvedieť zaujímavosti o význame, zvykoch a tradíciách fašiangového obdobia, ktoré im sprostredkovala etnologička Považského múzea pani Adriana Bárdyová. Po prednáške nasledovali tvorivé dielne, kde si mohli študenti vyskúšať svoju kreativitu a zručnosti pri výrobe fašiangových masiek.

Prednášku sme spojili zároveň aj s prehliadkou mesta Bytča, kde si študenti 3. T pripravili odborný sprievodcovský výklad o jeho histórii a pamiatkach.

Ďakujeme Považskému múzeu za krásne podujatie a zážitky.

Žiaci 3. T a 2. A