Vianočná akadémia

V posledný deň pred prázdninami sa na našej škole konala Vianočná akadémia. Každoročne býva pekným zvykom, že žiaci 3. ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu organizujú túto milú akciu v rámci podnikateľskej činnosti. I tento rok mala študentská firma Pinta Travel plné ruky práce s prípravou a organizáciou. Piekli sme perníčky, pripravovali tombolu, miestnosť  a organizovali program. V kultúrnom programe vystúpili žiaci a učitelia školy, prišli nás však podporiť i žiaci z iných škôl. Vystúpenia boli nielen rôznorodé, dynamické, ale najmä zvládnuté na vysokej profesionálnej úrovni.

Ďakujeme všetkým sponzorom, pedagógom a žiakom, ktorí sa podieľali na príprave Vianočnej akadémie, ale i Vám všetkým, ktorí ste nás prišli podporiť.

Pinta Travel š.f.