Školské kolo súťaže NAJ agro 2024

Aj tento rok, ako u nás býva zvykom, sa počas vianočnej akadémie uskutočnilo školské kolo súťaže
NAJ agro chlapec a NAJ agro dievča.

Súťažiaci  museli odpovedať na otázky, ktoré súviseli s ich odborom, ale aj na témy ich voľného  času a koníčkov. Neunikli ani pred otázkami našej odbornej poroty, ktorá pozostávala z radov našich pedagógov. Tá nakoniec rozhodla o konečnom výsledku súťaže:  

NAJ agro dievčatá:

1.  miesto: Viktória Albertová, 3.MP

2.  miesto: Sofia Miklová, 4.L

NAJ agro chlapci:

1.  miesto: Miroslav Magala, 2.Z

2.  miesto: Michal Višňovský, 3.MP

Víťazom gratulujeme a veríme, že svoj vzťah k poľnohospodárstvu budú úspešne reprezentovať aj na celoslovenskom kole, ktoré sa tradične koná na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod záštitou časopisu Náš chov.

Ostatným zúčastneným žiakom patrí náš obdiv za ich odvahu, ale aj vedomosti, ktoré v súťaži predviedli.

Všetkým prajeme, aby ich vzťah k poľnohospodárstvu naďalej pretrvával a držíme im palce v uskutočnení ich snov.

Školský parlament, Ing. Monika Kaplárová 

Blahoželáme