Školské kolo súťaže SIP

Dňa 12. 12. 2023 sa uskutočnilo v učebni Administratívy a korešpondencie školské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP), ktorú organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV). Žiaci súťažili v disciplíne písanie na počítači – súťažná disciplína je zameraná na kvalitu a kvantitu spracovania textu odpisovaním na klávesnici z papierovej predlohy (odpis na rýchlosť na 5 min). Súčasne sa uskutočnil aj odpis textu na presnosť v programe ATF v trvaní 3 min. Školského kola súťaže sa zúčastnili 16 žiaci, nominovaní boli dvaja najlepší žiaci z každej skupiny na ADK z 1. ročníka.

Výsledky

Odpis na presnosť

1. miesto Terézia Štefková I. T
2. miesto Alžbeta Pekarová I. L
3. miesto Michaela Lúčanová I. L

Odpis na rýchlosť

1. miesto Nikolas Šefrana I. T 182,4 ČÚ/1 min
2. miesto Adrian Horváth I. Z 127,0 ČÚ/1 min
3. miesto Alžbeta Pekarová I. L 105,6 ČÚ/1 min

Víťazom blahoželáme!!!

PaedDr. Soňa Ondrejková

Odpis na presnosť
Odpis na rýchlosť