Červené Stužky

V školskom roku 2023/2024  v čase od 04. septembra do 1. decembra prebiehal sedemnásty ročník kampane Červené stužky, do ktorej sa zapojila i naša škola.

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS a zároveň symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.  Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

A Aktuálny problém?

I Individuálny problém?

D Dlhodobý problém?

S Spoločenský problém?

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

Počas kampane sa realizovali rôzne aktivity, ktorých vyvrcholením je 1. december – Svetový deň boja proti AIDS.

Študentky Natália Singerová (II.L) a Sofia Stašová (III. L) sa zapojili do výtvarnej súťaže, ich úlohou bolo výtvarne spracovať symbol kampane. Emma Belvončíková, Perla Mária Lacková, Eva Buláková (II.L) sa 16. novembra zúčastnili Národnej súťaže HIV/AIDS prevencia pod záštitou Slovenského Červeného kríža. Táto vedomostná súťaž prebiehala on-line formou, študentky obsadili 42. miesto z celkového počtu 89. družstiev, na celkového víťaza stratili 16 bodov. Nabrali sme cenné skúsenosti, o to lepšie sa budeme vedieť pripraviť o rok.

V mesiaci október (24. 10. 2023)  prebehla odborná prednáška na tému Obchod s ľuďmi v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Zúčastnili sa jej študenti IV.K a IV. L.

Martinský klub medikov pre študentov prvých ročníkov a II.K pripravil workshop na tému Duševné zdravie – závislosti. Aktivity prebiehali v mesiacoch október (13. 10. 2023) a november (20. 11. 2003).

V spolupráci s Ing. Monikou Kaplárovou, študentským parlamentom a najmä III. K sme na škole vyrábali červené stužky – symbol kampane. Študentky III.K ich počas vyučovania rozdávali spolužiakom a učiteľom.

Prebehla výzva – „Vytvorme živú červenú stužku“. Študenti a pedagógovia dostali za úlohu obliecť si 1. decembra niečo červené a zhromaždiť sa na dvore školy, tak aby vytvorili symbol kampane – červenú stužku. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV/AIDS.

Prvého decembra sme sa zúčastnili  Konferencie Červené stužky, ktorá sa konala na Mestskom úrade v Žiline. Prebehla prednáška pod odborným vedením MUDr. Lukáša Murajda, PhD, vyhodnotenie výtvarnej súťaže a predstavenie činností organizácií, ktoré participujú na kampani.

Do kampane sa určite zapojíme i o rok, osobitná vďaka patrí tento rok Ing. Monike Kaplárovej za jej ochotu, ústretovosť, čas, tvorivé nápady a trpezlivosť.

Mgr. Michaela Chabadová