Študentská kvapka krvi 2023

Dňa 21.11.2023 sa žiaci Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline zúčastnili Študentskej kvapky krvi v priestoroch Národnej transfúznej služby Žilina. Cieľom kampane bolo osloviť študentov a získať medzi darcov krvi mladých zdravých prvodarcov.

Túto dobrovoľnícku akciu absolvovalo 15 žiakov z tried III.L, III.MP, IV.L, IV.K a IV.Z.

Podmienkou darovania krvi bol vek 18 rokov, minimálna hmotnosť 50kg a dobrý zdravotný stav.

Naši žiaci túto maturitu života zvládli výborne a odmenou im bolo úprimné uznanie od veľmi milého a ústretového  personálu NTS Žilina a hlavne dobrý pocit z nezištnej pomoci druhým.

Dúfame, že aj nasledujúca kampaň – Valentínska kvapka krvi sa ponesie v podobnom duchu a z prvodarcov sa stanú pravidelní darcovia krvi.

Týmto krokom sa naši žiaci pridali k hrdinom, ktorí pomáhajú zachraňovať životy.

MVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD.