Secesná a funkcionalistická Žilina

Dňa 2.11. 2023 žiaci odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu a Agroturistika  absolvovali prehliadku secesnej a funkcionalistickej Žiliny prostredníctvom TIK Žilina.
Vyučovanie prebiehalo v rámci odborných predmetov a praxe s pani učiteľkami Bellovou a Mičurovou. Naučili sme sa poznávať  jednotlivé štýly výstavby a históriu, či bežný život obyvateľov v minulosti. Získané vedomosti nielen obohatili náš obzor, ale ich využijeme na maturitných skúškach. Tešíme sa, keď budeme sprevádzať svojich spolužiakov po našom rodnom meste.

Žiaci 4.AT