Medzinárodná výstava psov Danube CACIB

V prvý prázdninový deň sa študenti prvého ročníka odboru kynológie zúčastnili exkurzie z predmetu prax. Na medzinárodnej výstave psov mali v daný deň možnosť vidieť celkovo 2035 vystavovaných psov z 279 rôznych plemien. Oboznámili sa s organizáciou a priebehom kynologického podujatia, s prácou rozhodcov a vystavovateľov.

Ing. Monika Kaplárová, Mgr. Anna Zikešová