HALLOWEEN NA NAŠEJ ŠKOLE

Dňa 2.11.2023 sa na našej škole uskutočnil Halloween. Žiaci sa prezliekli do masiek a následne naša školská firma Pinta Travel v spolupráci s instagramovou stránkou  @hnojarskepriznania vyberali výhercov. Súťažilo sa o 3 miesta, najkrajšia, najkreatívnejšia a najstrašidelnejšia maska. Žiaci nás prekvapili svojou kreativitou, ale žiaľ sme moli vybrať len troch výhercov. 
Vyhrali:
– najstrašidelnejší – strašidelný Mimoň,
– najkreatívnejší – Shrek a Fiona
– najkrajšia maska – Kiss Marry Kill.

Na záver sa chceme v mene školskej firmy Pinta Travel poďakovať všetkým zúčastneným a tešíme sa nabudúce.

Pinta Travel, š.f.