Ustanovujúce Valné zhromaždenie

V piatok 13.10. 2023 sa uskutočnilo ustanovujúce Valné zhromaždenie akcionárov  firmy PINTA travel, š.f.  Naša firma podniká pod vedením JA Slovensko a predmetom činnosti bude ponuka vybraných produktov cestovného ruchu, organizovanie školských a mimoškolských akcií a prevádzka školského bufetu. Na začiatok sme predali akcie v hodnote 1 €, čím sme získali vstupný kapitál na podnikanie. Simulujeme činnosť akciovej spoločnosti a vykonávame všetky podnikateľské aktivity prakticky v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia. Ide o predmet, kde využívame všetky teoretické poznatky doteraz získané, čiže sa učíme vlastnou skúsenosťou. Akcionárom sme prestavili podnikateľský plán a reagovali sme na množstvo kladených otázok.

Ďakujeme študentom a zamestnancom školy, ktorí od nás nielen kúpili akcie, ale zúčastnili sa Valného zhromaždenia.

PINTA travel, š.f.