Kynologický workshop

Dňa 4. 10. 2023 sa na našej škole konal kynologický workshop na tému: „Školenie figurantov“

Ďakujeme Horskej službe Malá Fatra -dobrovoľná organizácia, ktorej členovia našim žiakom predviedli teoretické a praktické ukážky z tejto práce.

Akcie sa zúčastnili triedy: 2.K, 3.K, 4.K