Dni nezábudiek 2023

V slovenských mestách sa od stredy 4.10.2023 do 9.10.2023 sa koná verejná celonárodná zbierka
Dni nezábudiek 2023, ktorú usporiadava Liga za duševné zdravie. Táto zbierka má upozorniť na dôležitosť stigmatizovaných tém duševného zdravia.

Liga za duševné zdravie (LDZ) SR jej vyhlásením pravidelne nadväzuje na Svetový deň duševného zdravia, ktorý pripadá na 10. októbra. Podľa predstaviteľov LDZ však človeku často stačí, ak sa niekto zaujíma o to, ako sa cíti. Kampaň, ktorej súčasťou je zbierka Dni nezábudiek, sa týka tých, ktorí sa potrebujú vyrozprávať, aj tých, ktorí sa potrebujú pýtať.
„Štatisticky jeden zo štyroch ľudí prekoná duševnú chorobu. Ľudia sa k duševným chorobám nehlásia a rodina sa hanbí za duševne chorého,” hovorí psychiater Peter Breier. Mnoho ľudí sa tak stále radšej zverí cudzej osobe, pri ktorej majú pocit, že ich nebude súdiť, prípadne môže byť situácia taká akútna, že blízky nevie ohrozenému pomôcť. Linka dôvery Nezábudka je anonymná a bezplatná. Funguje nepretržite za asistencie vyškolených odborníkov. Peniaze zo zbierky Dni nezábudiek budú použité na jej ďalšiu prevádzku a skvalitnenie. Časť z týchto prostriedkov sa vráti späť do regiónov, kde budú použité na komunitné aktivity členských združení LDZ.
Pre duševné zdravie človeka je dobré mať možnosť vyrozprávať sa zo svojich trápení a problémov. Preto je dobré, aby Linka dôvery Nezábudka fungovala aj naďalej.

Skúsme teda urobiť spolu niečo dobré a podporme finančne Linku dôvery Nezábudka. Veď konanie dobra prospieva nielen duševnému zdraviu jednotlivca, ale aj celej spoločnosti.

Naša škola sa zapojila do akcie dňa 4.10.2023. Vybraní žiaci sa zúčastnili zbierky ako dobrovoľníci.

Učitelia, študenti a zamestnanci školy, ktorí zbierku finančne podporili, si pripli na svoj odev kvietok nezábudky.

Ďakujeme za podporu.