SWAP

Kolektív zelenej školy pripravil a rozbehol na škole projekt SWAP.

Swap je vzájomná výmena oblečenia a zároveň účinný a priateľský spôsob ako dať svojmu peknému, nepoškodenému a vyčistenému oblečeniu druhú šancu.
No darovať či vymeniť sa dajú aj knihy, kabelky, čiapky jednoducho všetko to čo si zaslúži druhú šancu.
Knižnica, stojan a vešiaky sú inštalované vo vestibule, na prízemí školy .

Tak už len treba začať ,,SWAPOVAŤ“

S pozdravom kolektív zelenej školy.