Nezabudnutí susedia

Naša škola sa 8. septembra zapojila do unikátneho podujatia „Nezabudnutí susedia“. Táto udalosť prebiehala súbežne v približne 60 slovenských mestách, pretože 9. septembra si pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

Náplňou podujatia bola spomienka na obete holokaustu a zároveň na ľudí, ktorí pomáhali prenasledovaným počas tohto ťažkého obdobia na Slovensku. Podujatia sa zúčastnili členovia školského parlamentu a triedy II. L, II.K.

Spomienková tryzna začala rozozvučaním sirén a následnou minútou ticha. Študentka Nikola Schmiegerová zo IV.L vystúpila so svojim prejavom. Následne sme si vypočuli príhovor preživšieho Ladislava Welwarda, ktorý prežil koncentračný tábor ako malý chlapec.  Emeritný biskup Róbert Bezák sa tiež prihovoril prostredníctvom audiozáznamu ako morálna autorita dneška. Modlidba za zavraždených bola prednesená rabínom Michailom Kapustínom. Po príhovoroch sme čítali mená obetí holokaustu, každý žiak čítal 10 mien. Po prečítaní mien zapálil čítajúci sviečku na menore – židovskom svietniku na znak piety. Potom sme pristúpili k čítaniu mien záchrancov. Títo ľudia boli vyznamenaní štátom Izrael ocenením „Spravodlivý medzi národmi“, prípadne boli na toto ocenenie ešte len nominovaní. Rozlúčili sme sa poďakovaním a vypočutím si hudobnej skladby. Sila odkazu podujatia spočíva, okrem silných príhovorov a odkazov k súčasnosti, tiež v skutočnosti, že udalosť prebiehala simultánne v mnohých mestách a obciach na Slovensku. Bližšie informácie o podujatí a minulých ročníkoch Vám poskytne webová stránka www.nezabudnutisusedia.sk.

Mgr. Michaela Chabadová – koordinátor prevencie a sociálno-patologických javov

Ing. Monika Kaplárová – za študentský parlament