Innovation Camp

Dňa 26. 09. 2023 sa v Banskej Bystrici konala súťaž Innovation Camp, ktorej sa zúčastnilo 5 žiakov našej školy, ktorí sú zapojení do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze od spoločnosti JA Slovensko. Na krásnom 2. mieste sa umiestnil tím, v ktorom bola i naša žiačka z III. L triedy Ema Ťasnochová. Všetci zúčastnení žiaci skvelo reprezentovali našu školu a získali certifikát za účasť v súťaži.

Žiaci v súťaži pracovali na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže – JA Slovensko, n. o. v spolupráci s 365.nadáciou.  Úlohu žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, bolo nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy a prezentovať ho pred odbornou porotou. Najlepšie 3 tímy získali hodnotné ceny. 

Cieľom súťaže bolo stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšali tímovú prácu, kritické myslenie, rozvíjali svoje  komunikačné  a  prezentačné zručnosti. Súťaž im priblížila fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

Ing. Eva Hulínová