Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

Dňa 22.09.2023 sa vykonávala verejná zbierka po celom Slovensku. Do zbierky sa zapojila aj naša škola.

Všetkým, ktorí túto akciu a zbierku podporili ďakujeme.

V rámci akcie „Biela pastelka“ boli škole za účasť v zbierke venované pohľadnice, ktoré sú súčasťou fotografickej súťaže Cesta svetla.

Žiaci na pohľadnice mohli napísať niekoľko milých slov, povzbudenie alebo pozdrav komukoľvek.

Pod vedením p. učiteľky PhDr. Janky Romanovej žiaci triedy 1.Z poslali na hodine slovenského jazyka pohľadnice, ktoré určite zahrejú pri srdci a vyčaria úsmev adresátom. Slovo má predsa veľkú silu a žiaci poslali do sveta zopár príjemných a srdečných slov.

Eleonóra Boocová