Regeneratívne poľnohospodárstvo a rovesnícke učenie

Naša škola dostala možnosť zapojiť sa do projektu Zemino. Projekt je zameraný na témy regeneratívne poľnohospodárstvo: technická príprava záhonu, závlahy, kompostovanie a mikrozelenina. Garantom projektu je Ing. Marián Beniač. Partnermi projektu je Rozvojová agentúra ŽSK, ktorá sprostredkovala financie z V4mini grant. Zo záujmovej skupiny žiaci našej školyžiaci zo základnej školy Nošovce, ktorých podporila aj samotná obec.

Projekt je rozdelený na 2 fázy. Prvá sa uskutočnila v júni a druhá sa uskutoční v septembri. Cieľom projektu je vzbudiť záujem o témy u našich žiakov a títo následne vzdelávať v tejto oblasti žiakov na ZŠ.

V prvej fáze boli témy technická príprava záhonu (vyvýšené záhony, agrokruh, alelopatia rastlín) a závlaha (využitie dažďovej vody a kvapkovej závlahy). Dňa 29.5. boli zaškolení naši študenti a 6 -7. 6. 2023 nás navštívili študenti zo ZŠ Nošovce, ktorých učili naši žiaci. Záhon a výsadba bola v kompetencii Ing. Mariána Beniača a Jana Šlinského, závlahy firma a závlahy firma HTT s.r.o..

Ing. Jarmila Dudoňová a Ing. Miriam Škorvánková