Prednáška o dôchodkovom zabezpečení

Žiaci odboru Agroturistika a Manažment regionálneho cestovného ruchu pod vedením pani profesoriek Bellovej a Mičurovej absolvovali prednášku o dôchodkovom zabezpečení v Slovenskej republike. Na hodinu boli pozvaní odborníci, ktorí nám vysvetlili jednotlivé piliere zabezpečenia, situáciu dotýkajúcu sa  fondov, či sporenia a investovania. Doplnili sme si vedomosti z hodín odborných predmetov a mnoho skutočností sme pochopili na konkrétnych prípadoch z praxe. Vysvetlenie uvedenej problematiky bolo pre nás veľkým prínosom nielen na maturitnú skúšku ale i do bežného života.

Žiaci 3 AT