Poznávanie liečivých bylín, drevín, korenín

Vo štvrtok 22. júna 2023 sa uskutočnila súťaž trojčlenných družstiev žiakov z tried prvého a druhého ročníka v poznávaní liečivých bylín sušených aj čerstvých, drevín, korení a v ochutnávke čajov z liečivých bylín.

Umiestnenie:

1. miesto – družstvo 2. MP
2. miesto – družstvo 2. L
3. miesto – družstvo 2. Z

Víťazom úprimne blahoželáme.

Ing. Čanecká Emília