Návšteva Považskej galérie umenia

V rámci odborných predmetov sme absolvovali vyučovanie v Považskej galérii umenia v Žiline. Ako študenti odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu musíme poznať históriu a vzájomné súvislosti v našom regióne, aby sme vedeli podať komplexné informácie návštevníkovi.  Pred galériou nám pani profesorka Mičurová opísala históriu budovy a jednu z najznámejších expozícií venovanú velikánovi expresionizmu Vincentovi Hložníkovi zo Svederníka. Po vstupe nás uchvátili priestory a atmosféra dýchajúca umením. Pani lektorka nám poskytla nesmierne zaujímavý výklad nielen o živote, práci ale i o pohľade na umelecké diela. Naučila nás jednotlivé smery avantgardy a jej vplyv na život každého z nás. Cítili sme sa tam tak príjemne, že sa nám ani nechcelo odísť. Tešíme sa, že sa budeme môcť opakovane vrátiť a už s novým pohľadom vnímať krásu Hložníkovej umeleckej tvorby. 

Žiaci 2.T triedy