Letom svetom do sveta poézie – literárna beseda

V pondelok 12. 6. 2023 sa na našej škole už po druhýkrát uskutočnila beseda s úspešnou slovenskou spisovateľkou, poetkou a blogerkou Andreou Remekovou, ktorá prišla spolu so svojím manželom Ľubošom Remekom predstaviť žiakom svoju básnickú tvorbu. Tentoraz oživili vyučovanie slovenského jazyka v triede II. L.

Beseda bola vedená zaujímavou formou v podobe interview, v ktorom Ľuboš Remek v pozícii moderátora vyspovedal svoju manželku. Vďaka tomu bola beseda živá a dynamická a dokázala žiakov zaujať a udržať ich čulých napriek tomu, že už bola ôsma hodina.

 Tematicky si autori rozdelili besedu na dve časti – v prvej polovici hodiny sa venovali najmä poetickej tvorbe a postupne oboznámili žiakov s pozadím vzniku jednotlivých básnických zbierok, s problémami, ktorým musela autorka čeliť pri snahe o ich vydanie a priestor bol venovaný aj umeleckému prednesu vybraných básní samotnou autorkou, takže žiaci si z besedy odniesli aj literárno-estetický zážitok.

Druhá časť besedy bola orientovaná cestopisne, autori predstavili žiakom svoju tvorbu publikovanú na cestovateľskom blogu restartnisa.sk, v ktorej vtipne, miestami ironicky, no predovšetkým so svojským humorom dokumentujú svoje zážitky z ciest po svete. Aj táto časť besedy bola doplnená o autorské čítanie a pozornosť žiakov upútal aj bohatý obrazový materiál, ktorý jednotlivé príhody zaujímavo dopĺňal.

Na záver hodiny Ľuboš Remek predniesol žiakom svoj pokus o vstup do sveta poézie – báseň, v ktorej sa ako vysokoškolský pedagóg vtipne a s nadhľadom lúči s absolventami Žilinskej univerzity.

 Celkovo sa celá beseda niesla v príjemnej, priateľskej atmosfére, naplnenej humorom a keďže sa stretla s pozitívnym prijatím zo strany žiakov, veríme, že obaja autori k nám opäť zavítajú.

                                                                                                                          Mgr. Ivana Čadecká, PhD.