História Lombardiniho domu v Žiline

V rámci vyučovania odborných predmetov cestovného ruchu sme s pani profesorkami Bellovou a Mičurovou absolvovali návštevu múzea- Lombardiniho domu na Hornom vale v Žiline. Históriou nás sprevádzal Mgr. Peter Štánsky – autor mnohých publikácií o Žiline a riaditeľ Štátneho archívu v Žiline. Expozícia dokumentuje život a dielo Alexandra Lombardiniho – slovenského národovca, právnika, vlastivedného pracovníka, archivára, amatérskeho historika, či herca. O dejinách Žiliny sa dozvedáme vďaka jeho knihe, ktorú preložil z latinčiny do slovenčiny. Nadobudli sme nové poznatky o histórii mesta a renesančnej budove, v ktorej Lombardini vyrastal. Pospájali sme si súvislosti z výkladu a naše vedomosti z hodín. Vzhľadom k nášmu záujmu nám pán Štánsky prisľúbil sprievodcovanie po zaujímavých historických pamiatkach v meste. Už teraz sa veľmi tešíme.

Žiaci 2.T  Manažment regionálneho cestovného ruchu