ENVIROFÓRUM – od teórie k praxi

Žiaci našej školy sa zúčastnili 8. júna 2023 na 2. Envirofóre, ktoré zorganizoval Žilinský samosprávny kraj. Cieľom stretnutia bolo zvýšiť environmentálne povedomie žiakov a zefektívniť aktivity na podporu environmentálnej výchovy. Žiaci aj učitelia diskutovali a hľadali riešenia. Pozvaní hostia prezentovali rôzne programy a interaktívne hry. Na záver bolo možné navštíviť včelnicu Mellifera pri Žilinskej univerzite a mohli si pozrieť úle, vyskúšať apidomček a vyrobiť sviečky.

Ing. Čanecká Emília