Aplikovaná ekonómia

Ukončenie programu Aplikovaná ekonómia

V tomto školskom roku sa nám úspešne podarilo ukončiť program Aplikovaná ekonómia pod dohľadom Junior achievement Slovensko. Vzdelávací program Aplikovaná ekonómia ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností. Tento learning-by-doing program pozostáva z 3 základných pilierov – teóriaštudentská firmaakonzultant. Okrem podnikateľských aktivít sme sa zúčastňovali na súťažiach a rôznych príležitostiach organizovaných JA Slovensko. Činnosť firmy sme ukončili Valným zhromaždením, slávnostným tematickým dňom v ružovom a nezabudnuteľnou bodkou na záver bola i odborná exkurzia na Hradisko Veľký vrch Divinka. Sme radi, že naša škola je zapojená do tohto síce náročného ale praktického programu, ktoré absolvujú študenti odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu.

Žiaci 3. T ročníka