Pozitívne využívanie digitálnych technológií

Dňa 30. 5. 2023 sa žiaci 1. L., 2. AT a 2. Z zúčastnili podujatia – Pozitívne využívanie digitálnych technológií, ktoré bolo organizované Národným koordinačným strediskom a ÚPSVaR Žilina.
Bolo určené pre študentov stredných škôl, zamerané na bezpečné, kreatívne a najmä pozitívne využívanie digitálnych technológií.
Program bol nabitý zaujímavým obsahom a aktuálnymi témami v rámci digitálneho prostredia.
Program podujatia tvorili:
– prednášky na témy digitálnych technológií a informácií
– workshop zóna, kde si študenti mohli vyskúšať niektoré inovatívne technológie – virtuálnu realitu, tvorbu hier, pohybové senzory a iné zaujímané aktivity týkajúce sa digitálnych technológií
– program bol obohatený o hudobné vystúpenie bývalej superstar – Barbory Hazuchovej

Podujatie bolo pre žiakov poučné a určite si odniesli mnoho zaujímavých informácií a poznatkov o pozitívnom využívaní informácií v on-line prostredí.

Ing. Anna Dolníková