Mladý ekofarmár – Celoslovenské kolo

V dňoch 09.05. – 11.05.2023 sa konalo celoslovenské kolo súťaže Mladý ekofarmár v SOŠ Pruské. Súťaže sa zúčastnilo 31 študentov z poľnohospodárskych škôl z celého Slovenska.

Súťaž pozostávala z 5-tich častí:
1. časť – vedomostný test
2. časť – praktické dojenie kráv v PD Bohunice
3. časť – laboratórne rozbory surového kravského mlieka – kyslosť mlieka, NK test, merná hmotnosť mlieka
4. časť – senzorické hodnotenie surového kravského mlieka, degustácia mlieka a mliečnych výrobkov, zatriedenie mlieka do akostných tried, druhové rozlíšenie mliek (kravské, ovčie, kozie)
5. časť – rozbor lúčneho porastu, určovanie jednotlivých druhov osív, príklady na výpočty zásoby krmív, bilancia krmív pre hospodárske zvieratá.

Našu SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline reprezentovali:

Aneta Hartelová – 2.L, Adela Červená – 2.L, Zuzana Kamenská – 3.K .
Dievčatá vybojovali krásne umiestnenie.

Umiestnenie:
 🥇1. miesto Aneta Hartelová – 2.L – SOŠ PaSnV Žilina
  4. miesto – Zuzana Kamenská – 3.K – SOŠ PaSnV Žilina
10. miesto – Adela Červená – 2.L –  SOŠ PaSnV Žilina

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy

Ing. Ľubomír Schvarc, riaditeľ školy