Financi v lavici

Dňa 9. 5. 2023 sa na našej škole konalo špecializované vzdelávanie   “Financi v lavici” v oblasti finančnej gramotnosti, ktorého sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka v rámci predmetu Finančná gramosnosť.

Vzdelávanie bolo zamerané na témy:

„Ochrana finančného spotrebiteľa a riešenie problémov“

„Úver a dlh“

„Nové trendy a inovácie“ a lektormi boli pracovníci odboru ochrany finančných spotrebiteľov Ministerstva financií SR.

zodpovedný pedagóg: Ing. Eva Hulínová