Exkurzia Oswiencim – Březinka – Krakow

Dňa 27. 04. 2023 sa žiaci I. L, I.K, II. MP tried zúčastnili exkurzie do bývalého koncentračného tábora Oswienčim v Poľsku, ktorý  umožnil lepšie sa zoznámiť s históriou 2. svetovej vojny. Koncentračné tábory patria azda k najtemnejším bodom na mape ľudskej civilizácie. Tvorili smrť a ľudia, ktorí tu trávili čas nezmyselnou prácou, končili v plynovej komore. Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau bol najväčší nemecký vyhladzovací tábor v dobe nacizmu postavený severne od Slovenska.. Tábor fungoval plných päť rokov, od 1940 až po 1945, keď bol oslobodený. Niektorí z posledných väzňov mali obrovské šťastie že prežili, pretože ešte dodnes spomínajú na hrôzy nacistickej vojny. „Auschwitz“ sa stal symbolom holokaustu, genocídy asi 6 miliónov európskych Židov a ďalších obetí: Rómov, ruských a poľských nútených robotníkov, homosexuálov a ďalších „nepriateľov národného socializmu“. V roku 1979 bol koncentračný tábor zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva. Program bol doplnený o návštevu Krakowa. Táto exkurzia zanechala hlboké dojmy a dala nám podnety na zamyslenie sa.

Mgr. Michaela Chabadová, Mgr. Andrea Uhliariková