Deň rodiny ŽSK 2023

Dňa 14.5.2023 Žilinský samosprávny kraj usporiadal podujatie Deň rodiny ŽSK v areály Budatínskeho parku. Súčasťou bola prezentácia mládežníckych a dobrovoľníckych organizácií ŽSK. V rámci nich dostala možnosť prezentovať sa aj naša škola. Podujatiu počasie úplne neprialo a aj tak do parku vylákalo rodiny z deťmi. Na pódiách si mohli pozrieť rozličné divadelné alebo hudobné predstavenia a v stánkoch boli pripravené rôzne tvorivé dielne. V našom stánku  si moli deti vyskúšať tvoriť mini aranžmány. 

Ing Jarmila Dudoňová