Školský veľkonočný turnaj vo florbale chlapcov a dievčat

K príležitosti veľkonočných sviatkov sme pripravil florbalový turnaj chlapcov a dievčat. 03.04.2023 chlapci, 04.04.2023 dievčatá
Turnaja sa zúčastnili po štyri družstvá chlapcov za jednotlivé ročníky a dievčat 9 tried, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Počas celého turnaja vládla príjemná športová atmosféra, ktorú podčiarkovali výkony tímov a mimoriadne striktné dodržovanie pravidiel a fair play.
Víťazi boli odmenení diplomom a veľkonočnými sladkosťami.
Mgr. Jozef Horka

Výsledky:
Chlapci Dievčatá
1.miesto: 4. ročník II.MP
2.miesto: 1. ročník II.L
3.miesto: 3. ročník I.K
4.miesto: 2. ročník III.K