Seminár v aranžovaní

Dňa 26. 4. 2023 sa vybraní žiaci z 1.Z a 2.Z zúčastnili seminára v aranžovaní v priestoroch SŠ v Rakoviciach, ktorý pre študentov záhradníckych odborov pripravila SAKF – Slovenská asociácia kvetinarov a floristov. Študenti získali viaceré informácie, ktoré si mohli vyskúšať aj v praxi.

Ing. Jarmila Dudoňová