Ocenený pedagóg

Učitelia vždy boli a sú vzorom a inšpiráciou pre svojich žiakov. Formujú ich a taktiež vychovávajú.

Pri príležitosti Dňa učiteľov si z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, podpredsedu ŽSK Petra Webera a riaditeľa Úradu ŽSK, povereného vedením odboru školstva a športu Ondreja Buzalu prevzalo ocenenie 43 pedagogických zamestnancov zo Žilinského kraja.  
Ocenenie dostala aj naša učiteľka Ing. Eleonóra Boocová. K oceneniu prispela najmä práca so žiakmi v oblasti dobrovoľníctva a kvalitná príprava žiakov na súťaž Mladý ekofarmár.

Srdečne blahoželáme! 🌷🌷🌷🌷🌷