LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. AKO NA TO?

Dňa  28.03.2023 sa naši žiaci zo Zelenej školy zúčastnili  WORKSHOPU „LEPŠIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. AKO NA TO?“ Určený bol pre stredoškolákov v Žilinskom kraji a uskutočnil sa v Klubovni Úradu ŽSK. Cieľom bolo ukázať kde a ako môžu mladý čerpať financie na svoje aktivity a tiež nájsť mladých aktívnych ľudí, ktorých zaujíma dianie okolo seba.
Workshop sa venoval témam:
zelenší kraj – „zelené opatrenia“, ktoré robíme, ako reagujeme na zmenu klímy?
biohospodárstvo a klimatické zmeny – inšpiratívne projekty zo škôl z rôznych krajín EÚ 
Príklady dobrej praxe  – čo sa dá robiť a čo sa podarilo – Gymnázium Varšavská Žilina + Gymnázium
Hlinská Žilina
Podpora projektov mladých spolu s Marcelom Rypákom zo Sekcie pre mládež ŽSK.

Mgr. Marek Jakubička