Celoslovenské kolo kynologickej súťaže

Dňa 19.04.2023 sa naši žiaci Ema Golbincová, Lenka Kubošová, Adela Lukáčová, Lukáš Kubina zúčastnili celoslovenského kola kynologickej súťaže „Putovný kynologický pohár Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre“.
Súťažilo 17 zúčastnených psovodov so svojimi psami – SOŠ Žilina, SOŠ Nitra, SOŠ Košice, SPU Nitra, TU Zvolen,…podľa skúšobného poriadku.
Naša Adela Lukáčová a Athos z triedy 3.K získali 1. miesto v súťaži, srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým našim súťažiacim za reprezentáciu školy.
Ing. E. Boocová