Výchovný koncert KLUB 27

Na našej škole sa uskutočnil 21.2.2023 výchovný koncert s názvom Klub 27 v podaní združenia AMOS. Hlavnou témou výchovného koncertu bol zdravý životný štýl a život bez rôznych návykových látok. Speváci zaspievali piesne talentovaných spevákov a hudobníkov, ktorí sa kvôli drogám a alkoholu žiaľ žili veľmi krátko. V hovorených vstupoch sa žiaci dozvedeli o nebezpečenstve, ktoré sa v drogách a alkohole skrýva, ako postupne ničia život človeka, ale aj to, že niektorí speváci si včas uvedomili vážnosť tejto závislosti a liečili sa.

Ing. Emília Čanecká