Školské kolo  Súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)

Dňa 30. 01. 2023 sa uskutočnilo v učebni ADK školské kolo  Súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP) v disciplíne písanie na počítači – súťažná disciplína je zameraná na kvalitu a kvantitu spracovania textu odpisovaním na klávesnici z papierovej predlohy – odpis textu na rýchlosť na 5 min .

Súčasne sa uskutočnil aj odpis textu na presnosť v programe ATF v trvaní 3 min. Súťaže sa zúčastnili 17 žiaci, nominovaní boli dvaja najlepší žiaci z každej skupiny na ADK z 1. ročníka.

Výsledky

Odpis na presnosť
1. miesto Lívia Šusteková I. L/2
2. miesto Miroslav Magala I. Z
3. miesto Soňa Kubíková I. Z

Odpis na rýchlosť
1. miesto Lívia Šusteková I. L/2 127,00 ČÚ/1 min
2. miesto Sára Drevenáková I. T 114,57 ČÚ/1 min
3. miesto Miroslav Magala I. Z 112,71 ČÚ/1 min

Víťazom blahoželáme!!!