Rovesnícke učenie

Čo je to rovesnícke učenie? Keď spolužiak vysvetľuje spolužiakovi, starší žiaci učia mladších žiakov, kamarát pomáha kamarátovi. V pondelok 06.02.2023 žiaci – potravinári z triedy 4.P učili svojich spolužiakov Výrobu hrudkového syra z kravského mlieka. Žiakom z tried 4.M a 3.K najskôr vysvetlili postup a potom prakticky predviedli celú výrobu syra. Túto zaujímavú akciu pre žiakov pripravili Ing. K. Podoláková, Mgr. T. Jakuba, Ing. E. Boocová.